Kiến thức tổng quát
Công nghệ Today
Hội nghị khoa học
Khoá học nha khoa

Bài viết gần đây

Hội nghị RHM 2020

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, Khoa RHM – Đại học Y Dược Tp. HCM xin thông báo điều chỉnh thông tin về 2 hội nghị như sau:
– Hội nghị Việt Pháp lần thứ 16 năm 2020 sẽ được dời sang năm 2021.
– Hội nghi tháng Tư 2020 dời sang ngày 20-21/7/2020 tại Khoa RHM – Đại học Y Dược Tp. HCM

Read More »

Khoá học phẫu thuật tạo hình nha chu

𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐇𝐎̣𝐂: 𝐍𝐇𝐀 𝐂𝐇𝐔 𝐕𝐀̀ 𝐏𝐇𝐀̂̃𝐔 𝐓𝐇𝐔𝐀̣̂𝐓 𝐓𝐀̣𝐎 𝐇𝐈̀𝐍𝐇
𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂𝐧: 𝐏𝐫𝐨𝐟. 𝐉𝐞𝐚𝐧- 𝐅𝐫𝐚𝐜𝐨𝐢𝐬 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥
Module 1: 4-5-6/8/2020

Read More »