Giải pháp bảo tồn răng thật tối đa

Có rất nhiều trường hợp lâm sàng đòi hỏi người bác sĩ phải “tuỳ cơ ứng biến”. Lựa chọn nào được đưa ra cũng nhằm tối ưu các yếu tố chủ quan lẫn khách quan. Đôi khi phương án tốt nhất cho bệnh nhân lại không được ủng hộ bởi những vấn đề thiết thực như tài chính, tâm lý, thời gian của họ.

Dưới đây là một ca bệnh nhân mất răng cửa đã lâu. Phương án được đưa ra phù hợp nhất là cầu răng sứ, nhưng được tối đa hoá việc xâm lấn mô răng thật.

Bệnh nhân mất răng 22 đã lâu (khoảng hơn 10 năm) do tai nạn giao thông.

Răng 11 mẻ cạnh cắn, lệch bên phải so với vị trí đường giữa mặt.

 

Răng 11 mẻ cạnh cắn, lệch bên phải so với vị trí đường giữa mặt.

Răng 21 di xa vào vùng mất răng 22, mẻ cạnh cắn.

 

Răng 21 di xa vào vùng mất răng 22, mẻ cạnh cắn.

Nướu viêm mặt ngoài vùng răng cửa, tiêu xương ổ vùng mất răng 22.

 

Nướu viêm mặt ngoài vùng răng cửa, tiêu xương ổ vùng mất răng 22.

Tình trạng hiện tại lúc khám:

 • Vôi răng, vết dính, mảng bám mặt ngoài vùng răng cửa nhiều, nướu viêm.
 • Răng 11 mẻ cạnh cắn, lệch về bên phải so với đường giữa (đối chiếu theo thắng môi và nhân trung).
 • Răng 21 di xa, mẻ cạnh cắn.
 • Tiêu xương ổ vùng răng 22 đã nhổ.

Vôi răng, mảng bám mặt ngoài nhiều, nứou viêm đỏ.

 

Vôi răng, mảng bám mặt ngoài nhiều, nứou viêm đỏ.

Tiêu xương ổ vùng mất răng 22.

 

Tiêu xương ổ vùng mất răng 22.

Mong muốn của BN: phục hồi vùng răng mất cố định, không đồng ý cắm Implant.

Giải pháp:

 • Phục hình cố định cầu răng vói 21-22, có tựa phía gần răng 23.
 • Trám composite thẩm mỹ răng 11.

Sau khi mài cùi, trám composite răng 11.

 

Sau khi mài cùi, trám composite răng 11.

Mài tựa phía gần răng 23.

 

Mài tựa phía gần răng 23.

Cùi răng nhìn mặt trong.

 

Cùi răng nhìn mặt trong.

Sau khi làm răng tạm tại ghế.

 

Sau khi làm răng tạm tại ghế.

Răng tạm 21-22.

 

Răng tạm 21-22.

Răng tạm

 

Răng tạm

Tiến hành:

 • Buổi hẹn đầu tiên:
  • Tư vấn.
  • Lấy vôi răng.
  • Trám composite thẩm mỹ răng 11, phục hồi hình dạng răng 11 và đường giữa 11-21.
  • Mài cùi, lấy dấu, so màu.
  • Làm răng tạm tại ghế.
 • Buổi hẹn thứ 2: Thử răng sứ.
 • Buổi hẹn thứ 3: Gắn răng sứ.
 • Buổi hẹn thứ 4: tái khám sau 7 ngày.

Răng sứ Zirco chụp mặt trong.

 

Răng sứ Zirco chụp mặt trong.

Hình chụp thời điểm gắn hoàn tất. (sẽ update hình tái khám sau)

 

Hình chụp thời điểm gắn hoàn tất.

Tái khám sau 1 tháng (BN VSRM hơi kém)

Tái khám 


Các ca điều trị tại bệnh viện, kỷ niệm những năm tháng còn khó khăn về vật tư-trang thiết bị, nhân lực.