Implant cơ bản và điều trị viêm quanh implant

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 
Khóa học: IMPLANT CƠ BẢN VÀ ĐIỀU TRỊ QUANH IMPLANT do PGS.TS. Lê Đức Lánh giảng dạy.
Khai_giảng: 18,19,20/6/2020 tại HN 
12,14,14/6/2020 tại HCM

IMPLANT CƠ BẢN VÀ ĐIỀU TRỊ QUANH IMPLANT
IMPLANT CƠ BẢN VÀ ĐIỀU TRỊ QUANH IMPLANT Lê Đức Lánh

#Lý_thuyết:
➡ Lịch sử cấy ghép nha khoa 
➡ Cơ sở sinh học trong cấy ghép nha khoa
➡ Đánh giá xương và mô mềm
➡ Chỉ định – chống chỉ định 
➡ Vị trí và số lượng Implant trong cấy ghép nha khoa
➡ Kỹ thuật cấy trụ Implant cơ bản
➡ Kỹ thuật lấy dấu phục hình trên Implant.
➡ Biến chứng và cách xử trí.
➡ Ghép xương và mô mềm trong cấy ghép nha khoa.
➡ Điều trị viêm quanh Implant
#Thực_hành_trên_hàm_heo_các_kỹ_thuật :
➡ Đặt 1 implant trên vùng xương bình thường
➡ Đặt tức thì 1 Implant trên vùng răng vừa nhổ
➡ Sau khi hoàn thành khóa học học viên được hỗ trợ cấy ghép 3 ca đầu tiên.
Ưu đãi 10% HP cho Học viên đăng ký trước 10/5 
— — —
☎️0️⃣9️⃣3️⃣6️⃣2️⃣8️⃣2️⃣8️⃣3️⃣2️⃣

Gửi phản hồi