Mã màu trên tay khoan nha khoa

Mã màu trên tay khoan thường ít được nha sĩ chú ý đến, tay khoan chia ra nhiều màu dựa vào tỉ lệ tốc độ/ RPM (vòng /phút) và hệ số truyền. Trong nha khoa, có nhiều loại tay khoan tuỳ thuộc mục đích sử dụng: tay khoan vi phẫu, tay khoan sử dụng hơi nén, tay khoan nội nha và tay khoan implant.

Các tay khoan có mục đích sử dụng khác nhau tuỳ vào vận tốc và lực xoắn. Ở tay khoan tiểu phẫu, tốc độ được kiểm soát với lực xoắn ít. Ở tay khoan sử dụng hơi nén, thường dùng trong mài cùi, tạo xoang trám, mở tuỷ,… và tay khoan implant thì sử dụng tốc độ chậm và lực xoắn cao. Tuỳ vào yêu cầu về vận tốc và lực xoắn mà sử dụng để đạt kết quả mong muốn.

các mã màu trên tay khoan nha khoa
Các mã màu trên tay khoan nha khoa

Mã màu trên tay khoan:

Đỏ/Cam: hệ số truyền 1:5, tốc độ lên đến 200.000 RPM. Tay khoan có tốc độ nhanh hơn, có nghĩa là tốc độ ở đầu dụng cụ cao hơn tốc độ của motor.

Xanh dương: hệ số truyền 1:1, tốc độ lên đến 40.000 RPM. Tay khoan truyền đúng tốc độ của motor, nghĩa là tốc độ đầu tay khoan bằng tốc độ motor.

Xanh lá: hệ số truyền 5:1, tốc độ lên đến 8.000 RPM. Tốc độ bị giảm, có nghĩa là tốc đọ ở đầu tay khoan thấp hơn tốc độ motor.

Dựa vào mã màu, chốt cài để gắn mũi khoan sẽ khác nhau. Tay khoan xanh lá và xanh dương có thể dùng chốt cài giống nhau, nhưng chốt cài cho tay khoan màu đỏ và cam phải khác hai loại kia. Tay khoan sử dụng trong nha khoa được chia theo mục đích sử dụng – tay khoan căn bản, tay khoan thẳng, tay khoan nội nha, tay khoan phẫu thuật và tay khoan dùng cho nha khoa phòng ngừa. Có nhiều sự khác nhau ở những tay khoan này: tốc độ, góc đầu làm việc, lực xoắn, chiều dài đầu làm việc,…

Bài viết của Dr. Varun – Blog Junior Dentis

Gửi phản hồi