Phân loại sâu răng theo G.V. Black

G.V. Black phân loại sâu răng dựa vào vị trí tổn thương.

Sâu răng là bệnh không hoàn nguyên ở mô cứng của răng do vi khuẩn, đặc trưng là mất khoáng hoá và phá huỷ mô răng.

Sâu răng là kết quả của một quá trình, vi khuẩn trú ẩn trong mảng bám trên răng, chúng lên men đường có trong thức ăn tạo ra môi trường acid. Acid được tạo ra làm giảm độ pH xuống dưới 5, nếu tình trạng này kéo dài sẽ làm mất khoáng hoá mô răng tiếp xúc với môi trường acid này. Nước bọt có tác dụng trung hoà môi trường acid này và mô răng có thể tái khoáng hoá trong hầu hết trường hợp. Tuy nhiên quá trình mất khoáng hoá và tái khoáng hoá xen kẽ này làm yếu cấu trúc mô răng, có thể dẫn đến mất khoáng hoá và tạo ra tổn thương sâu răng.

G.V. Black phân ra 6 loại dựa vào vị trí tổn thương:

  • Loại I:  Sâu răng ở mặt nhai, mặt ngoài, hố lưỡi. 
  • Loại II:  Sâu răng ở mặt nhai và mặt bên răng sau. 
  • Loại III:  Sâu răng ở mặt bên răng trước (răng nanh, các răng cửa). 
  • Loại IV: Sâu răng mặt bên răng trước liên quan cả cạnh cắn. 
  • Loại V:  Sâu răng ở phần ba thân răng phía nướu mặt ngoài hoặc mặt trong. 
  • Loại VI: Sâu răng ở đỉnh múi răng sau. 
Phân loại sâu răng loại 1
Loại I:  Sâu răng ở mặt nhai, mặt ngoài, hố lưỡi. 
Phân loại sâu răng loại 2
Loại II:  Sâu răng ở mặt nhai và mặt bên răng sau 
Phân loại sâu răng loại 3
Loại III:  Sâu răng ở mặt bên răng trước (răng nanh, các răng cửa) 
Phân loại sâu răng loại 4
Loại IV: Sâu răng mặt bên răng trước liên quan cả cạnh cắn. 
Phân loại sâu răng loại 5
Loại V:  Sâu răng ở phần ba thân răng phía nướu mặt ngoài hoặc mặt trong. 
Phân loại sâu răng loại 6
Loại VI: Sâu răng ở đỉnh múi răng sau. 

Hình ảnh phân loại sâu răng lấy từ trang web Juniordentist.com

Gửi phản hồi