Tài liệu Sinh viên

  • Các tài liệu, slide bài giảng nha khoa của Khoa RHM, trường ĐH Y Dược TPHCM. 
  • Hiện tại có thể có những cập nhật, nội dung kiến thức có thể thay đổi.
  • Chúng tôi sẽ cố gắng bổ sung, cập nhật thêm các tài liệu, bài giảng qua các năm. Quý bằng hữu có thể góp ý hoặc chia sẻ tài liệu nha khoa theo địa chỉ email: edentvietnam@gmail.com.
  • Các bạn click vào các năm, các ebook sẽ dẫn đến các trang lưu trữ.
Năm 4
Năm 5
Năm 6

Ebook