Teledentistry là gì?

Biên tập viên công nghệ, Tiến sĩ Paul Feuerstein thảo luận về tình trạng chung và tình hình nha khoa trong thời gian cách ly xã hội. Đây là phần đầu tiên trong chuỗi seri video sẽ cập nhật hàng ngày của chúng tôi. Chủ đề hôm nay gồm Teledentistry hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ như thế nào, cách sàng lọc các cuộc gọi của bệnh nhân, cách quản lý đơn thuốc, truy cập từ xa vào mạng lưới, và nhiều vấn đề khác.


Cập nhật từ Dentistry Today

Gửi phản hồi

One thought on “Teledentistry là gì?”