Thuốc điều trị khô miệng gây mòn răng

thuốc điều trị khô miệng

Các nhà nghiên cứu tại đại học Florida tiến hành thử nghiệm mức độ ăn mòn răng do tính axit của 11 loại sản phẩm thuốc điều trị khô miệng trên thị trường. Có 9 trong tổng số 11 sản phẩm, gồm các loại viên ngậm và miếng dán, có tính axit với pH nhỏ hơn 7, có khả năng gây mòn răng.

Mỗi sản phẩm được pha vô nước với tỉ lệ 5g bột/10ml nước. Tính axit của dung dịch tạo thành xác định bởi nồng độ pH. Để đo mức độ gây mòn răng, các nhà nghiên cứu đặt răng người vào các dung dịch, sau đó đo lường khối lượng mô răng bị mất đi.

Nghiên cứu cho thấy có mối liên quan lớn có ý nghĩa thống kê giữa nồng độ axit cao và mức độ ăn mòn răng. Chỉ có sản phẩm XyliMelts của OraCoat và Saleses của Nuvora là không có tính axit, pH=8.0, không gây hại cho răng. Các nghiên cứu trước đây cho biết pH dưới 6.7 có thể gây mòn ngà răng.

Các sản phẩm thuốc điều trị khô miệng có tính axit gồm:

 • DenTek OraMoist (2.9 pH)
 • Cotton Mouth Lozenges (3.1 pH)
 • MedActive Oral Relief Lozenges (3.2 pH)
 • Hager Pharma Dry Mouth Drops (4.4 pH)
 • Rite Aid Dry Mouth Discs (5.1 pH)
 • CVS Dry Mouth Discs (5.3 pH)
 • ACT Dry Mouth Lozenges (5.7 pH)
 • TheraBreath Dry Mouth Lozenges (5.82 pH)
 • Smart Mouth Dry Mouth Mints (6.02 pH)

Các sản phẩm gây ăn mòn nhiều:

 • Cotton Mouth Lozenges (3.1% loss)
 • DenTek OraMoist (2.3% loss)
 • MedActive Oral Relief Lozenges (1.1% loss)
 • Rite Aid Dry Mouth Discs (1.1% loss)
 • CVS Dry Mouth Discs (1.0% loss)
 • TheraBreath Dry Mouth Lozenges (1.0% loss)

Bài nghiên cứu trên được đăng tải rộng rãi, tham khảo tại liên kết: “Potential Erosive Assessment of Dry Mouth Lozenges and Tablets on Dentin,”

Theo Dentistry Today

Gửi phản hồi

One thought on “Thuốc điều trị khô miệng gây mòn răng”